מרכז חב"ד פראג

זמני התפילות בבית הכנסת אהבת יוסף חב"ד

שחרית:

יום ראשון: 8:30  

שני - שישי: 7:45  

שבת: 10:00  

מנחה וערבית:

ראשון עד חמישי: 18:00  

 קבלת שבת: 18:00  

!כולם מוזמנים 

הרב מאניס והרבנית דיני באראש

 Milosrdných 6, Prague 1

  www.chabadprague.cz  למידע